logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

Leokadia Budek

imię
Leokadia
nazwiskoBudek
tytuł naukowydr
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGHemeryt, współzałożycielka i znakomity dydaktyk Zakładu Ochrony Środowiska.
adres e-mailleobudek@poczta.onet.eu
dyscyplina, specjalność naukowaMineralogia, petrografia, geochemia
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowychBadania fizykochemiczne glin i kaolinów; badania nad modyfikacją właściwości surowców ilastych dla potrzeb przemysłu ceramicznego oraz sorbentów mineralnych. (Zakład Złóż Surowców Ceramicznych AGH);
Sorpcja metali ciężkich przez osady ilaste, badania sorpcyjne eksperymentalne oraz badania nad zanieczyszczeniem gleb i osadów rzecznych metalami ciężkimi (Zakład Ochrony Środowiska AGH).
zainteresowania, hobbyliteratura, kino, narciarstwo, turystyka piesza, rowerowa, śpiew – członkini Chóru Cantata pod kier. Prof. Bogusława Grzybka
publikacjehttp://www.bpp.agh.edu.pl


 
baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności