logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

Dariusz Ciszewski

imię
Dariusz
nazwiskoCiszewski
tytuł naukowyprof. dr hab.
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGHprofesor, Kierownik Katedry Ochrony Środowiska
Członek Kolegium Wydziału GGiOŚ
adres e-mailciszewski@geol.agh.edu.pl
strona wwwKod dostępu do zespołu MS Teams: nrlvkhe
numer pokojup. 320, A-0
numer telefonu12-617-47-64
godziny konsultacjiWtorki 11.00 - 12.00
prowadzone wykłady Techniki Odnowy Środowiska, Podstawy Sozologii
prowadzone ćwiczenia (projektowe, laboratoryjne)Techniki Odnowy Środowiska
prowadzone praktyki terenoweOchrona Środowiska
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowychA. przekształcenia rzek i dolin rzecznych wskutek ich zanieczyszczenia oraz działalności, B. możliwości i sposoby ograniczania skutków działalności człowieka w dolinach rzecznych i ich renaturyzacja. W ramach projektu NCN „Geomorfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne kryteria oceny funkcjonowania strefy hyporeicznej rzek zanieczyszczonych” prowadzone są badania chemizmu osadów fluwialnych ich skażenia metalami ciężkimi oraz roli procesów mikrobiologicznych w ich transformacji. Badaniami objęty jest także skład chemiczny wód gruntowych i jego czasoprzestrzenne zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzecznego. W ramach projektu badawczego MNiSW „Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych prowadzone są badania długookresowych skutków zanieczyszczenia doliny strumienia Matylda wskutek funkcjonowania nieczynnej kopalni rud cynku i ołowiu. Interdyscyplinarne badania prowadzone przez specjalistów zajmujących się geochemią środowiska, sedymentologią, hydrobiologią i biochemią obejmują analizy makrojonów w wodach, metali ciężkich w wodach, glebach, osadach i roślinach oraz skład gatunkowy zoo i fitoplanktonu zanieczyszczonych w przeszłości stawów i strumieni. Wyniki pokazują permanentnie wysokie zanieczyszczenie metalami ciężkimi osadów, stanowiących długotrwałe źródło wtórnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz potrzebę remediacji skażonych obszarów.
udział w grantach, projektach naukowychKierownictwo lub udział w innych projektach badawczych:
  • Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej”
  • Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w Tatrzańskim Parku Narodowym
  • Zmiany przebiegu sedymentacji osadów pozakorytowych Górnej Odry w Kotlinie Raciborskiej w okresie historycznym
  • Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich na przykładzie doliny Małej Panwi: przeszłość i prognozy
  • Zmiany hydrologicznych i hydrochemicznych cech źródeł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1998
  • Strategia odbudowy różnorodności biologicznej obszarów chronionych dotkniętych klęską powodzi
  • Drogi i sposoby migracji metali ciężkich od źródeł zanieczyszczeń z biegiem koryt rzecznych
  • Obieg i transformacja antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekosystemu progu Pogórza Karpackiego
  • Rozprzestrzenienie metali ciężkich w korycie rzeki zanieczyszczonej na przykładzie Chechła
publikacjehttp://www.bpp.agh.edu.pl


 
baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności