logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

Jadwiga Cyrana

imię
Jadwiga
nazwiskoCyrana
tytuł naukowymgr. inż.
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGHspecjalista inżynieryjno-techniczny
adres e-mailjcyrana@agh.edu.pl
numer pokojup. 345, A-0
numer telefonu12-617-25-71
inne prowadzone zajęcia, obowiązkiOrganizacja pracy w laboratorium,obsługa Spektrometru Absorbcyji Atomowej iCE 3500,obsługa Chromatografu Jonowego, przygotowywanie próbek do oznaczeń na AAS i chromatografie jonowym, pomoc przy realizacji prac dyplomowych
dyscyplina, specjalność naukowaochrona środowiska
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowychOchrona środowiska wodnego, walidacja metod analitycznych, instrumentalne metody oznaczania parametrów dla próbek środowiskowych (osadów rzecznych, gleb, wody),
udział w grantach, projektach naukowychgrant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Analiza i ocena chemometryczna stanu zanieczyszczenia rzeki Kłodnicy i jej dopływów"(projket nr: 18.18.140.309) - wykonawca; realziacja na AGH (planowany termin zakończenia:17.03.2015)
grant pt. " Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750 rocznicy lokacji miasta"(projekt nr:18.18.140.563) - wykonawca
publikacjehttp://www.bpp.agh.edu.pl


 
baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności