logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

Alicja Kicińska

imię
Alicja
nazwiskoKicińska
tytuł naukowydr hab. inż., prof. AGH
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGHprofesor uczelni
członek Kolegium Wydziału GGiOŚ
członek Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego
członek Zarządu oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Członek Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie
Członek Komisji Geoinformatyki PAU
adres e-mailkicinska@geol.agh.edu.pl
numer pokojup. 227, A-0
numer telefonu12-617-33-70
godziny konsultacjiwtorek 10:30-11:30
prowadzone wykładyGeochemia Środowiska, Wpływ przemysłu na środowisko, Analizy chemiczne w gospodarce odpadami.
prowadzone ćwiczenia (projektowe, laboratoryjne)Wpływ przemysłu na środowisko, Geochemia środowiska
prowadzone praktyki terenoweĆwiczenia terenowe z geologii ogólnej
inne prowadzone zajęcia, obowiązkiSeminarium dyplomowe
dyscyplina, specjalność naukowaGeochemia Środowiska, Ochrona Środowiska, Geologia Podstawowa.
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowychBadania geochemiczne związane z bio-geochemicznym monitoringiem układu gleba-rośliny na terenach zanieczyszczonych; zrównoważony rozwój; monitoring stanu środowiska i ochrona terenów cennych przyrodniczo; ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.
najważniejsze osiągnięcia naukoweStypendium University of Southern Stockholm, Partnership for Sustainable Development, uczestniczka Workshop NATO „Soil Quality relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe” , staż naukowy na Vrije Uniwersity w Amsterdamie na Wydz. Ekologii i Toksykologii Roślin. Kilkukrotne nagrody Rektora AGH indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe.
udział w grantach, projektach naukowychRozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nr: MRPO.08.02.00-12-337/10, Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, (panelista na szkoleniu podsumowującym IV wyjazd studyjny do uzdrowisk europejskich). Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne), Projekt badawczy nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, (wykonawca projektu). Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych Projekt badawczy nr: 25.9.140.248 (wykonawca projektu). Projekt pt. „Renesans świadomości ekologicznej”, Stowarzyszenie Partnerstwo – Dialog - Współpraca, Centrum Standardów Ekologicznych. Kraków: Instytut Turystyki sp. z.o.o., 2009. KOMPONENT II – Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój, (ekspert i wykładowca). Badania statutowe finansowane przez MNiSW: nr: 11.11.140.173 „Ewolucja geodynamiczna, badania środowiskowe oraz waloryzacja geoturystyczna utworów Tetydy, Perytetydy, Gondwany, Perygondwany i rejonów polarnych)”, (kierownik tematu- dr hab. inż. M. Doktor, wykonawca projektu). nr: 11.11.140.447 „Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpejskich i sąsiednich platform”, (kierownik tematu- prof. dr hab. inż. T. Słomka, wykonawca projektu). nr: 11.11.140.159 „Kompleksowe badania geologiczne orogenów alpejskich i sąsiednich platform”, (kierownik tematu- prof. dr hab. inż. T. Słomka, wykonawca projektu). nr: 11.11.140.808 „Kompleksowe badania geologiczne orogenu karpackiego i sąsiednich platform”, (kierownik tematu- prof. dr hab. inż. T. Słomka, wykonawca projektu). Badania własne na rozwój młodej kadry naukowej finansowane przez MNiSW: nr: 10.10.140.326 „Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Beskidu Sądeckiego”, grupa tematyczna: Środowisko i zmiany klimatyczne (kierownik i wykonawca projektu). nr: 10.10.140.926 „Trasy geoturystyczne Beskidu Sądeckiego” (kierownik i wykonawca projektu). nr: 10.140.575 „Metale ciężkie w wybranych roślinach na terenie Bukowna, Nowej Huty i Miasteczka Śląskiego”, grupa tematyczna: Środowisko i zmiany klimatyczne (grant promotorski, promotor: prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka, wykonawca projektu).
publikacjehttp://www.bpp.agh.edu.pl


 
baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności