logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

 

imię

Ewa

nazwisko

Szalińska van Overdijk

tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. AGH

piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH

profesor uczelni, kierownik Katedry Ochrony Środowiska, członek Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku, oraz Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

adres e-mail

eszalinska@agh.edu.pl

numer pokoju

A-0, p.223c

numer telefonu

12-617-49-50

prowadzone wykłady

Adaptacja do zmian klimatu, Ochrona środowiska, Sozologia, Monitoring środowiska, Gospodarka odpadami, Techniki ochrony środowiska

prowadzone ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, zajęcia warsztatowe

Adaptacja do zmian klimatu, Ochrona środowiska, Sozologia, Monitoring środowiska, Gospodarka odpadami, Techniki ochrony środowiska

dyscyplina, specjalność naukowa

Nauki o Ziemi i środowisku, Ochrona środowiska

opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowych

·         transport (jakościowy i ilościowy) zanieczyszczeń związanych z zawiesiną w zlewni

·         wpływ zmian klimatu i użytkowania terenu na transport zawiesiny

·         charakterystyka zawiesiny unoszonej z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)

·         ocena jakości zawiesiny i osadów dennych w zlewni

·         ocena ładunków biogenów odprowadzanych ze zlewni rolniczych

·         biodostępność metali ciężkich zakumulowanych w osadach dennych

·         akumulacja zanieczyszczeń w osadach dennych i zawiesinie

najważniejsze osiągnięcia naukowe

Wskaźniki bibliometryczne: (wg Web of Sci)

·         Liczba publikacji – 33

·         Liczba cytowań – 303

·         Indeks Hirscha - 10

Staże naukowe:

  • Laboratoire Interdisciplinaire des Environnments Continentaux (LIEC), Universite do Lorraine, Francja, visiting professor, 2013 (1 miesiąc)
  • Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor, Kanada;  visiting professor, 2011 (1 miesiąc)
  • Institute F.-A. Forel, University of Geneva, Szwajcaria, 2011, staż naukowy (1 miesiąc)
  • Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor, Kanada, post-doc fellowship, 2005-2006, 2008 (27 miesięcy)

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

·         Nagroda Rektora AGH, 2019, 2020

·         Publons Peer Review Awards 2018

·         Nagroda Rektora PK 2003, 2006, 2012

Inne:

·         Project Management Associate, IPMA level D R&D, od 2012

·         Redaktor naukowy (Editorial Board Editor) Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (BECT), od 2013

·         Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Geoturism/Geoturystyka, od 2020

·         Recenzent wniosków: H2020-MSCA-IF, od 2017; NCBiR (Biostrateg, Lider), od 2016

udział w grantach, projektach naukowych

·       NCN, PRELUDIUM 12, 2016/23/N/ST10/01292 “Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)” (opiekun naukowy)

·       SCOPES/Institutional Partnership # IZ7420-128141, “Network for Environmental Assessment and Remediation in the aquatic systems: towards excellence in teaching and research (NEAR4)", 2010-2012, University of Geneva, Szwajcaria,(wykonawca)

·      Great Lake Sustainability Fund “Cause Effect Linkages of Sediment Contamination and Delisting Criteria in the Detroit River AOC”, 2007/2008, Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor, Kanada (wykonawca)

·      SCOPES/Institutional Partnership # IZ74Z0-110916, “Network for Environmental Assessment and Remediation in the aquatic systems: environmental curriculum and training at the postgraduate level (NEAR3)", 2006-2007, University of Geneva,  Szwajcaria, (wykonawca)

·      Grantu badawczy KBN PB 0539/PO4/2005/28 pod tytułem „Akumulacja i transport chromu w zlewni ze zbiornikiem zaporowym”, Politechnika Krakowska (kierownik projektu)

·      Great Lake Sustainability Fund # 05-035, KW578-05-1 “Contaminated Sediments in the Walpole Delta: Relationship to Fish Consumption Advisories”, 2005/2006, Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor, Kanada (wykonawca)

·      Great Lake Sustainability Fund # 04-046, KW418-04-0 “Benthos and Sediment Chemistry Studies on the Detroit and St. Clair Rivers”, 2004/2005, Great Lakes Institute for Environmental Research, University of Windsor, Kanada (wykonawca)

ważniejsze publikacje

·         Szalińska E., Zemełka G., Kryłów M., Orlińska-Woźniak P., Jakusik E., Wilk P., 2021. Climate change impacts on contaminant loads delivered with sediment yields from different land use types in a Carpathian basin, Science of The Total Environment, 755, 142898, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142898

·         Szalińska E., Orlińska-Woźniak P., Wilk P., 2020. Sediment load variability in response to climate and land use changes in a Carpathian catchment (Raba River, Poland). Journal of Soils and Sediments, 20: 2641–2652; https://doi.org/10.1007/s11368-020-02600-8

·         Szalinska E., 2020. A Review of Heavy Metals Contamination Within the Laurentian Great Lakes. In: Crossman J., Weisener C. (eds) Contaminants of the Great Lakes. The Handbook of Environmental Chemistry, vol. 101, p. 85-105. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/698_2020_490

·         Vignati D.A.L., Ferrari B.J.D., Roulier J.-L., Coquery M., Szalinska E., Bobrowski A., Czaplicka A., Kownacki A., Dominik J., 2019. Chromium bioavailability in aquatic systems impacted by tannery wastewaters. Part 1: Understanding chromium accumulation by indigenous chironomids. Science of the Total Environment 653:401–408, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.259

·         Szalińska E., Orlińska-Woźniak P., Wilk P. 2018. Nitrate Vulnerable Zones Revision in Poland —Assessment of Environmental Impact and Land Use Conflicts. Sustainability, 10, 3297; https://doi.org/10.3390/su10093297

·         Szalinska E., 2018. Water Quality and Management Changes Over the History of Poland. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 100: 26-31. https://doi.org/10.1007/s00128-017-2226-z

Link do pozostałych publikacji:

·         https://bpp.agh.edu.pl/autor/szalinska-van-overdijk-ewa-paulina-30297

·         https://orcid.org/0000-0002-5483-193X

·         https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507163785

·         https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Szalinska

baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności