logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

Marta Wardas-Lasoń

imię
Marta
nazwiskoWardas-Lasoń
tytuł naukowydr hab. inż.
piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGHadiunkt, Członek Zespołu Sterującego Centrum Badań Nawarstwień Historycznych
adres e-mailmw@geol.agh.edu.pl
strona wwwForum Naukowe Nawarstwienia historyczne miast https://www.facebook.com/pages/3-Forum-Naukowe-2012
numer pokojup. 26a, A-0
numer telefonu12-617-35-57
godziny konsultacjiCzwartki 18.00 - 19.30
prowadzone wykładyPodstawy Monitoringu Środowiska, Instrumenty Ochrony Środowiska, Polityka Ochrony Środowiska, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Terenowe metody i wskaźniki w badaniach środowiskowych
prowadzone ćwiczenia (projektowe, laboratoryjne)Instrumenty Ochrony Środowiska, Polityka Ochrony Środowiska
prowadzone praktyki terenoweGospodarka Wodno-Ściekowa, Terenowe metody i wskaźniki w badaniach środowiskowych
dyscyplina, specjalność naukowaInżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Archeologia Środowiska, Dziedzictwo Kulturowe Krakowa
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowychRealizuje prace badawcze z zakresu zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego metalami ciężkimi, publikując i wygłaszając liczne referaty dotyczące, w ostatnim czasie, głównie nawarstwień archeologicznych Krakowa przedlokacyjnego oraz oddziaływania aglomeracji miejsko-przemysłowych na środowisko wodno-kanalizacyjne. W ramach ww. tematów badań zrealizowane zostały liczne prace dyplomowe i projekty inżynierskie, które dzięki uzyskaniu dofinansowania z MNiSW, mogły oprócz prac studialnych zostać wzbogacone o badania terenowe i laboratoryjne. To z kolei dało podstawy, by razem ze studentami możliwe było napisanie publikacji, a także wspólne uczestniczenie w konferencjach. Od wielu lat wykonuje analizy chemiczne z wykorzystaniem aparatury do absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Aktywnie włączając się w prace modernizacyjne laboratoriów utworzyła nowe stanowisko badawczo-dydaktyczne - Pracownia przygotowawcza dla próbek środowiskowych, gdzie realizowana jest znaczna część projektów badawczych, a także prac dyplomowych i projektów inżynierskich, dotyczących osadów ściekowych, gruntów antropogenicznych i wybranych odpadów komunalnych wymagających wstępnej stabilizacji.
najważniejsze osiągnięcia naukoweZorganizowała trzy interdyscyplinarne Konferencje Naukowe; 1. Forum Naukowe 2007 „Nawarstwienia historyczne Krakowa” i 2. Forum Naukowe 2008 "Nawarstwienia historyczne miast", oraz 3. Forum Naukowe 2012 „Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej. W roku 2016 planuje organizację kolejnej konferencji naukowej, w ramach współutworzonego i powołanego Centrum Badań Nawarstwień Historycznych, jako ciała międzywydziałowego, co stanowi podstawę do utworzenia nowych kierunków dydaktycznych oraz popularyzację wyników badań
udział w grantach, projektach naukowychRozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750 rocznicy lokacji miasta; Badania i ocena zmian składu jakościowego osadów dennych z systemów kanalizacyjnych, jako wskaźnika zanieczyszczenia środowiska i warunków eksploatacji, sieci zbiorowego odprowadzania ścieków Krakowskiego Zespołu Miejskiego
zainteresowania, hobbyKraków i jego pradzieje (ukończyła studia podyplomowe - Dziedzictwo Kulturowe Krakowa - na Wydziale Historii UJ), cmentarze, gleby miejskie, hydrografia historyczna, geotechniczne badania posadowienia zabytkowych budowli, geologia miejska, urbanistyka, historia wodociągów i kanalizacji, prawo ochrony środowiska,
publikacjehttp://www.bpp.agh.edu.pl


 
baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności